Ringerike 2-dagers 2013, dag 1 (24.08.2013) Ringerike 2-dagers 2013, dag 1 (24.08.2013)